Friday, October 21, 2016

जन्माला आलो म्हणून आयुष्य रेटायचं.....
की एकच जन्म आहे म्हणूनआयुष्य जगायचं.
आयुष्य हे सुंदर असतं हे ज्याच त्याने ठरवायचं
आयुष्य आईस्क्रीम सारखं आहे टेस्ट केलं तरी वितळतं,
वेस्ट केलं तरी वितळतं!!
म्हणुन आयुष्य टेस्ट करायला शिका ,
वेस्ट तर ते तसंही होतच आहे....! Good morning

Wednesday, October 19, 2016

ती Exam Hall मध्ये येऊन बसते.
बसल्यानंतर लक्षात येतं की ती 'पेन' आणायला विसरली आहे ...
.
.
.
.
.
एवढ्यात एक छोटीशी मुलगी धावत-धावत त्या
मुलीकडे येते
आणि
हात पुढे करून म्हणते;
'' मम्मी पेन.....''..
.
वर्गातील सर्व मुलं आश्चर्यचकित होऊन, ''
Ohhhh....मम्मी ''....
संतूर बिंतूर ची काही कमाल नाही....... नापास झाली होती ... !
लग्न झाल्यावर विषय सोडवतेय

😬😝😆😂😁

एक नवरा साधुकडे जातो

नवरा: बाबा, रात्री कधी झोपेतून जाग आली तर बायकोचा चेहरा चादरीच्या आतून तेजाने चमकत असतो, कुठलीतरी अद्भुत किरणे दिसतात, काय करू?

बाबा : अरे रताळ्या, पासवर्ड टाक मोबाईल ला, येड्या तुझा मोबाईल चेक करते ती..
😉😜😝😆😳

Tuesday, October 18, 2016


☝कमीपणा घ्यायला शिकलो
      म्हणून. .. आजवर खूप
      माणसं कमावली...
      हिच आमची श्रीमंती...!!

☝नाते सांभाळायचे असेल तर
      चुका सांभाळून घेण्याची
      मानसिकता असावी ...
      आणि
      नाते टिकवावयाचे असेल तर
      नको तिथे चुका काढण्याची
      सवय नसावी ...

☝ताकद आणि पैसा हे
     जीवनाचे फळ आहे.
     परंतु कुटुंब आणि मित्र प्रेम
     हे जीवनाचे मूळ आहे.

☝तुमच्या पाठीशी किती जण
     आहेत हे मोजण्यापेक्षा, तुम्ही
     किती जणांच्या पाठीशी आहात
     याला महत्त्व आहे.
     
☝"एखादे संकट आले की,
     समजायचे त्या संकटाबरोबर
     संधी पण आली.
     कारण संकट हे कधीच
     संधीशिवाय एकटा प्रवास
     करत नाही.
     संकट हे संधीचा राखणदार
     असते. फक्त संकटावर मात
     करा, मग संधी तुमचीच आहे".

☝"वडाचे झाड कधीच पडत
       नाही, कारण ते जेवढे वर
       वाढते तेवढेच ते जमिनीखाली
       पसरते. जीवनात तुम्हाला  
       जर पडायचे नसेल तर स्वत:
       चा विस्तार वाढवतेवेळी
       चांगल्या मित्रांची सोबत
       वाढवा".

☝आयुष्यात  सुई  बनून रहा.
     कैची  बनून राहू नका. कारण
     सुई  दोन  तुकड्यांना  जोडते, 
     आणि  कैची एकाचे  दोन
     तुकडे  करते... if u like this so forword all group.👍

जीवनामध्ये या 5 गोष्टीँना
कधीच तोडु नका.
1) विश्वास 2) वचन 3) नाते 4) मैत्री 5) प्रेम

दुपारी दुकान बंद करुन घरी जेवायला चाललोच होतो.

तेवढ्यात एक कुत्रा तोंडात पिवशी घेऊन दुकानात आला , त्या पिवशीत सामानाची लिस्ट व पैसे होते.

मला आश्चर्य वाटले , मी लिस्ट मधील सर्व सामान त्या पिवशीमध्ये भरले व सामानाचे पैसे घेऊन बाकीचे पैसे त्या पिशवीत ठेवले .

कुत्रा ती पिशवी तोंडात घेऊन निघाला.

मी तो कुत्रा कुठे जातो हे पाहण्यासाठी त्याच्या मागे निघालो.

कुत्रा बसस्टाॅपवर येऊन एका बसमध्ये चढला , मी ही त्याच्या मागे बसमध्ये चढलो .

पिशवीवर स्टाॅपचे नाव लिहले होते कंडन्टरने पिवशीमधील पैसे घेऊन एक तिकीट त्याच्या पिशवीत ठेवले .

 स्टाॅप आल्यावर कुत्रा बरोबर त्याच स्टाॅपला उतरला , मी ही त्याच्या मागे उतरलो .

थोडे पुढे चालुन गेल्यावर कुत्रा एका घराजवळ थांबला व त्या घराची बेल वाजवली.

 एका माणसाने दार उघडले त्याच्या हातात काठी होती .

त्या माणसाने सामान घेऊन त्या कुत्र्याला काठीने खुप मारले .

मी त्या माणसाला माझी ओळख सांगुन कुत्र्याला मारण्याचे कारण विचारले.

तो माणुस म्हणाला साल्याने माझी झोपमोड केला चावी घेऊन गेला असता तर माझी झोपमोड झाली नसती.
,
,
,
,
जीवनाची ही खरी सच्चाई आहे
,
 लोकांच्या अपेक्षांचा अंत कधीच पुर्ण होत नाही
,

जिथे तुम्ही थोडे चुकलात किंवा त्यांना मदत करण्याचे थांबवाला की तुम्ही मागे केलेली मदत ते विसरुन तेच लोक तुमची निंदा चालु करतात
,

त्याकरीता तुम्ही तुमचे कर्म करत चला , कोणाला संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करु नका कारण कोणीच तुमच्याकडुन कायमस्वरुपी संतुष्ट होणार नाही.......

शेअर करा
वाचुन थोडे दुखः हलके होईल
🤔🤔🤔🤔🤔

खतरनाक हिंदी 😝

पत्रकार - कल शाम आपने क्या किया ?

रामदास आठवले - पोहे..

पत्रकार - अरे वा! हमे भी खिलाओ कभी..पोहे तो हमें भी बहुत पसंद है.. 😋

रामदास आठवले - अरे बाबा, वो वाले पोहे नहीं.....कल हम स्विमिंग पुल में पोहे..🏊🏻
पहले पानी मे "शीरा" और बाद मे "पोहा" 😂😂
इतना आनंद आया कि उसको कुछ "उपमा" च नही...

Monday, October 17, 2016

गुरुजी : "मी उपाशी आहे"
या वाक्यात कोणता काळ आहे?
.
.
.
.
.
.
बंड्या : या वाक्यात दुष्काळ आहे
.
.
.
.
कपडे फाटे पर्यंत हानला बंड्याला..
😝😝😝😂😂😂

Blogger Widgets